Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Specjalność pozwala zdobyć wiedzę z zakresu  nowych i efektywnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach specjalności zostaną omówione tradycyjne formy prowadzenia działalności gospodarczej: od inkubacji pomysłu do jego wdrożenia w realizację. Doadtkowo student zapozna się z nowoczesnymi formami prowadzenia przedsiębiorstw (np. podmioty wirtualne, fraktalne, sieciowe i inne). Student pozna również  współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem specjalności jest przekazywanie wiedzy na temat nowoczesnych sposobów zarządzania  przedsiębiortwem małym, średnim i  dużym, prowadzącym działalność  na różną skalę (od lokalnego biznesu do międzynarodowego) . Specjalność pozwala również  zdobyć kompetencje w zakresie założenia  własnej działalności gospodarczej i umiejętności prowadzenia małej działalności w skali likalnej bądź krajowej.

Absolwent specjalności uzyska kompetencje w zakresie kierowania firmą mikro i malą, a także małym zespołem w podmiotach  średnich i dużych. Dodatkowo będzie uprawniony do doradzania kierownikom średniego i wyższego szczebla w dużych  organizacjach.

Absolwenci specjalności są przygotowani do pełnienia funkcji:
  • przedsiębiorcy wewnętrznego w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji
  • przedsiębiorcy - właściciela małych firm
  • menedżera liniowego
  • specjalisty w pionach oraz w zespołach odpowiedzialnych za rozwój i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • specjalisty w zakresie tworzenia strategii w przedsiębiorstwie
  • specjalisty w zakresie nowych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem

Jak do nas trafić


mapa wneiz