Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Nowoczesna wiedza oraz kompleksowe ujęcie problematyki zarządzania  kapitałem ludzkim, dają solidne podstawy teoretyczne umożliwiające praktyczna aplikację treści programowych. W specjalności położono szczególny nacisk na spójność poruszanej problematyki z potrzebami nowoczesnego rynku pracy i zarzadzania kapitałem ludzkim posiadanym przez pracowników.

W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się z kwestiami zarządzania kompetencjami pracowników, komunikacją i konfliktami w organizacji,  funkcjonowaniem grup pracowniczych, controllingiem personalnym, stresem i wypaleniem zawodowym. Zdobędą tez wiedzę i umiejętności dotyczące elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, przygotowujące go do pełnieniafunkcji w następujących zawodach:
  • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
  • specjalista ds. rozwoju zawodowego
  • specjalista ds. rekrutacji pracowników
  • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania


Jak do nas trafić


mapa wneiz