Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Sylwetka absolwenta
Specjalność Strategiczne Zarządzanie Marketingowe umożliwia studentom zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzaniem marketingowym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem długookresowej perspektywy działania w turbulentnym otoczeniu rynkowym. Uwarunkowania, w jakich znalazły się polskie przedsiębiorstwa w przeciągu ostatnich lat uległy głębokim zmianom. Otoczenie, stanowiące niezależną zmienną kształtującą przyszłość i kierunki dalszego rozwoju przedsiębiorstw, zmusza je do określonych zachowań, których wyrazem powinna być przyjęta strategia działania.

Z myślą o przyszłości przedsiębiorstwa muszą podejmować takie działania marketingowe, które zapewnią ich dalszy rozwój i długookresowy sukces na rynku. Odniesienie sukcesu wiąże się przede wszystkim z osiągnięciem przewagi konkurencyjnej na rynkach, na których działają przedsiębiorstwa. Cele współczesnego marketingu, związane z zarządzaniem popytem i kształtowaniem trwałych relacji z klientami i innymi podmiotami otoczenia oraz tworzenie wartości dla klientów, mają charakter długookresowy. Zatem obecnie marketing musi mieć charakter strategiczny i odgrywać kluczową rolę w planowaniu strategicznym przedsiębiorstw.

Profil absolwenta
Absolwent specjalności Strategiczne Zarządzanie Marketingowe, będzie przygotowany do pełnienia roli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub działem marketingu. Nabędzie on umiejętności szczegółowej analizy danych o klientach, dokonywania pomiaru ich wartości i wykorzystywania jej procesie segmentacji rynku i alokacji działań marketingowych. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat sposobów budowy strategicznych planów marketingowego działania na rynku, obejmujących właściwy wybór rynku docelowego oraz szczegółowo sprecyzowane sposoby osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej (strategie marketingowe). Absolwenci specjalności będą również w stanie identyfikować niematerialne źródła przewagi konkurencyjnej i określać ich wpływ na wzrost wartości firm jak również zarządzać ryzykiem w działalności marketingowej.

Program specjalności koncentruje się zatem na takich umiejętnościach jak:
1. Analiza danych marketingowych,
2. Identyfikacja roli klienta w otoczeniu rynkowym,
3. Pomiar wartości klienta,
4. Tworzenie strategicznych planów marketingowych,
5. Zarządzanie ryzykiem w działalności marketingowej,
6. Formułowanie strategii marketingowych,
7. Identyfikacja marketingowych źródeł wartości przedsiębiorstw.

Absolwent specjalności  jest przygotowany do pełnienia roli osoby zarządzającej  przedsiębiorstwem  lub działem marketingu i pracy m.in. na stanowiskach:

  • specjalista ds. marketingu i handlu
  • specjalista analizy rynku
  • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania
  • specjalista ds. reklamy

Jak do nas trafić


mapa wneiz