Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Sukcesy naszych studentów, absolwentów i pracowników

prof. Sławomir Franek Dr hab. Sławomir Franek, prof. US - pracownik naukowy w Instytucie Finansów WNEiZ został powołany z dniem 1 listopada 2017 r. przez Prezesa Rady Ministrów w skład Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
logo_US Podczas pierwszego w tym roku akademickim posiedzenia Senatu US nastąpiło wręczenie nagród dla Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Makroekonomii, Instytutu Ekonomii WNEiZ, zajmując wysokie 2 miejsce wśród kandydatur zgłoszonych przez Rady Wydziału wszystkich wydziałów US.

jeremie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dn. 20.03.2017 r. powołał komitet doradczy w ramach umowy o finansowaniu projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. W składzie komitetu znalazł się m.in. dr hab. prof. US Jacek Batóg, Prodziekan WNEiZ ds. kształcenia i rozwoju.
Brydż W Akademickich Mistrzostwach Polski w brydżu sportowym reprezentacja Uniwersytetu zdobyła złoty medal w turnieju par (po raz pierwszy!) i II miejsce w klasyfikacji generalnej wśród uniwersytetów. W drużynie US wystąpili m. in. prof. Jacek Batóg i student WNEiZ Radosław Maćczak.

KNR Storno W dniach 3-5.04.2017 r. reprezentanci Koła Naukowego Rachunkowości "Storno" z sukcesem wzięli udział w XVI Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych oraz w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Adeptów Rachunkowości.

Jak do nas trafić


mapa wneiz