Szkoła giełdowa
WNEiZ

Dzięki rynkowi kapitałowemu i giełdzie każdy może dziś korzystać z bogatej oferty nowoczesnych produktów finansowych. Nikogo jednak nie zachęcamy do angażowania swoich oszczędności na giełdzie bez zdobycia potrzebnej do tego wiedzy i umiejętności. Wręcz przeciwnie, znajomość rynku i zasad inwestowania to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji, dlatego początkujących inwestorów zapraszamy do udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są dwa kursy:
  • „Podstawy inwestowania na giełdzie” - 14 godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów, obejmujący zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Zobacz program.
     
  • „Giełda dla średniozaawansowanych” – 13 godzinny kurs dla średniozaawansowanych, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW. Zobacz program.
Kursy realizowane są cyklicznie w wielu miastach Polski, od października także w Szczecinie – we współpracy z Fundacją GPW. Zajęcia odbywają się w weekendy, a wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego. Atutem kursów jest taki sam wysoki standard materiałów i wykładów we wszystkich ośrodkach na terenie całego kraju. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Zachęcamy do udziału w kursach wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie – teraz lub w przyszłości.


© Uniwersytet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.