Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
W niedzielę, 30 czerwca, w auli Akademii Sztuki w Szczecinie, wręczono tegoroczne Zachodniopomorskie Noble. Nagrodę przyznano w siedmiu kategoriach. Nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał dr inż. Jarosław Wątróbski z Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US za cykl artykułów poświęconych opracowaniu zbioru sformalizowanych wytycznych doboru metod wielokryterialnych do zadanej sytuacji decyzyjnej.

Jak do nas trafić


mapa wneiz