Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Przeniesienie jednorazowe zajęć w semestrze zimowym 2018/2019 

W dniu 16.10.2018 r. (wtorek, I tydzień) zajęcia z sali Aula Nowa zostają przeniesione do sali 005:
 • w godz. 8-10 („Ochrona własności intelektualnej” (w) dr Przemysław Katner, Grupy: 110, 120, 121, 122, 123, 130, 131),
 • w godz. 10-12 („Prawo w działaniu” (w) dr hab. prof. US Robert Piszko, Grupy: 420, 421),
 • w godz. 12-14 („Bezpieczeństwo danych w IT” (w) dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend, Grupy: 440).

W dniu 16.10.2018 r. (wtorek, I tydzień) zajęcia z sali 203 MBA zostają przeniesione do sali 3 IEP:
 • w godz. 8-10 („Algebra liniowa” (w) dr Małgorzata Guzowska, Grupy: 140, 150, 151),
 • w godz. 10-12 („Prognozowanie” (w) dr Barbara Batóg, Grupy: 350),
 • w godz.12-14 („Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości” (w) dr hab. prof. US Sebastian Kokot, Grupy: 450),
 • w godz. 14-16 (Rachunkowość instytucji finansowych” (ćw sp. RiSF) dr Urszula Wawer, Grupy: 223).

W dniu 16.10.2018 r. (wtorek, I tydzień) zajęcia z sali 202 MBA zostają przeniesione do sali 23 IEP:
 • w godz. 10-12 („Wprowadzenie do ekonomii matematycznej” (w) dr Małgorzata Guzowska, Grupy: 250),
 • w godz. 12-14 („Rynki towarowe” (ćw) dr Marcin Gryczka, Grupy: 21),
 • w godz. 14-16 (Ekonomia matematyczna” (ćw) dr Małgorzata Guzowska, Grupy: 440).

W dniu 17.10.2018 r. (środa, I tydzień) zajęcia z sali Aula Nowa zostają przeniesione do sali 005:
 • w godz. 10-12 („Bazy danych na potrzeby ekonomii (Databases in economic applications)” (w) dr Agata Wawrzyniak, Grupy: 390),
 • w godz. 12-14 („Gospodarowanie zasobami nieruchomości” (w) dr Wojciech Kuźmiński, Grupy: 550).

W dniu 17.10.2018 r. (środa, I tydzień) zajęcia z sali 203 MBA zostają przeniesione do sali 3 IEP:
 •  w godz. 8-10 („Matematyka” (ćw) dr Małgorzata Guzowska, Grupy: 110),
 •  w godz. 10-12 („Sprawozdawczość finansowa” (ćw) dr Przemysław Mućko, Grupy: 222),
 •  w godz.12-14 („Rachunkowość instrumentów finansowych” (ćw sp. RiSF) dr Przemysław Mućko, Grupy: 323),
 •  w godz. 14-16 (Podstawy finansów” (ćw) mgr Joanna Rachuba, Grupy: 123),
 •  w godz. 16-18 (Podstawy finansów” (ćw) mgr Joanna Rachuba, Grupy: 121).

W dniu 17.10.2018 r. (środa, I tydzień) zajęcia z sali 202 MBA zostają przeniesione do sali 23 IEP:
 •  w godz. 8-10 („Analiza matematyczna” (ćw) mgr Krzysztof Heberlein, Grupy: 151),
 •  w godz. 10-12 („Algebra liniowa” (ćw) mgr Krzysztof Heberlein, Grupy: 150),
 •  w godz. 12-14 („Finanse dla inżyniera” (w) dr inż. Ireneusz Miciuła, Grupy: 470),
 •  w godz. 14-16 (Podstawy rachunkowości” (ćw) mgr Paweł Witkowski, Grupy: 110).

W dniu 18.10.2018 r. (czwartek, I tydzień) zajęcia z sali 203 MBA zostają przeniesione do sali 3 IEP:
 • w godz. 8-10 („Międzynarodowe stosunki ekonomiczne” (ćw) dr Joanna Staśkiewicz, Grupy: 323),
 • w godz. 10-12 („Międzynarodowe stosunki ekonomiczne” (ćw) dr Joanna Staśkiewicz, Grupy: 320).

W dniu 18.10.2018 r. (czwartek, I tydzień) zajęcia z sali 202 MBA zostają przeniesione do sali 23 IEP:
 • w godz. 8-10 („Matematyka” (ćw) mgr Krzysztof Heberlein, Grupy: 123),
 • w godz. 10-12 („Analiza matematyczna” (ćw) mgr Krzysztof Heberlein, Grupy: 150),
 • w godz. 14-16 („Podstawy zarządzania” (ćw) dr Karol Kuczera, Grupy: 160).

W dniu 26.11.2018 r. (poniedziałek, I tydzień) zajęcia z sali Aula Nowa zostają przeniesione do sali 005:
 • w godz. 8-10 („Podstawy rachunkowości” (w) prof. dr hab. Waldemar Gos, Grupy: 120, 121, 122, 123),
 • w godz. 10-12 („Makroekonomia” (w) dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz, Grupy: 120, 121, 122, 123),
 • w godz. 12-14 („Podstawy prawa” (w) dr hab. prof. US Robert Piszko, Grupy: 120, 121, 122, 123),
 • w godz. 14-16 (Marketing” (w) dr hab. prof. US Edyta Rudawska, Grupy: 120, 121, 122, 123).

W dniu 27.11.2018 r. (wtorek, I tydzień) zajęcia z sali Aula Nowa zostają przeniesione:
• w godz. 8-10 („Ochrona własności intelektualnej” (w) dr Przemysław Katner, Grupy: 110, 120, 121, 122, 123, 130, 131) do sali 005,
• w godz. 10-12 („Prawo w działaniu” (w) dr hab. prof. US Robert Piszko, Grupy: 420, 421) do sali 005,
• w godz. 12-14 („Bezpieczeństwo danych w IT” (w) dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend, Grupy: 440) do sali 107.

W dniu 13.12.2018 r. (czwartek, I tydzień) zajęcia z sali Aula Stara zostają przeniesione do sali 005:
 •   w godz. 10-12 („Polityka regionalna” (w sp. AG) dr Beata Skubiak, Grupy: 510).

Jak do nas trafić


mapa wneiz