Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Studia interdyscyplinarne zaawansowane „Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane” (w skrócie ISZ) są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.


 
Celem ISZ jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

Każdy uczestnik ISZ studiuje równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia i realizuje pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy. Jednocześnie korzysta z finansowego wsparcia badań oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

Więcej informacji na stronie internetowej: interstudia.usz.edu.pl/

Jak do nas trafić


mapa wneiz