Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Z uwagi na wyjazd mgr Marcina Pawlaka na konferencję Zarządzanie Finansami,  nastąpią zmiany w harmonogramie zajęć oraz konsultacji.

Zmiany dotyczą:
Oceny efektywności inwestycji, s.0201, grupa 310 z 15 marca 2018 r. z godziny 8.30 na 7 marca 2018 r. na godzinę 14.00 do sali 0201.

Planowania finansowego (laboratoria), s.021A lab, grupa 340 z 15 marca 2018 r. z godziny 10.00 na 29 marca 2018 r. na godzinę 12.00 do sali 021A.

Oraz konsultacji które zostały przełożone z: 7 marca, z 14.00 na 8 marca na 12.00. 15 marca, z 14.00 na 12 marca na 13.00.

Jak do nas trafić


mapa wneiz