Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
pdf Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim
pdfOrganizacja roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim

Rok akademicki 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
27-28.09.2018 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I i II st. studiów stacjonarnych WNEiZ US
04.10.2018 Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim
01.10.2018 - 30.01.2019 Zajęcia dydaktyczne
24.12.2018 - 05.01.2019 Przerwa świąteczna
31.01.2019 - 13.02.2019 Sesja egzaminacyjna
14.02.2019 - 20.02.2019 Przerwa międzysemestralna
21.02.2019 - 27.02.2019 Zimowa sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
04.10.2018  
02.11.2018  
Zajęcia zamienne:  
28,29.01.2019 Zajęcia czwartkowe
30.01.2019 Zajęcia piątkowe
Termin składania indeksów przez studentów mija 28-02-2019 r.


SEMESTR LETNI
01.03.2019 - 27.06.2019 Zajęcia dydaktyczne
19.04.2019 - 24.04.2019 Przerwa świąteczna
28.06.2019 - 11.07.2019 Sesja egzaminacyjna
12.09.2019 - 24.09.2019 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
02.05.2019, 23.05.2019, 21.06.2019  
23.05.2019 Dzień Sportu (data może ulec zmianie)
Zajęcia zamienne:  
24.06.2019 Zajęcia środowe
25.06.2019 Zajęcia czwartkowe
26.06.2019 Zajęcia piątkowe
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 25-09-2019 r.

Jak do nas trafić


mapa wneiz