Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 Kierunek: EKONOMICZNO- PRAWNY   specjalność: DORADZTWO PODATKOWE

Wydziały prowadzące: WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA oraz WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGOAbsolwenci studiów II st. na kierunku Ekonomiczno-prawnym specjalności Doradztwo podatkowe są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – na podstawie uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów z dnia 23 lutego 2018 i po spełnieniu dodatkowych warunków mają możliwość wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Do typowych miejsc pracy zalicza się:
  • kancelarie doradztwa podatkowego
  • biura rachunkowo-księgowe
  • służby księgowe przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i usług publicznych

Jak do nas trafić


mapa wneiz