Zdrowie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Adresy placówek zdrowia przyjmujących studentów
  • Poradnia Ogólna Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Boh. Warszawy 75 tel. 448-91-62 czynna w godz. 7.30-18.00

  • Miedzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna- Al. Wojska Polskiego 97 czynna w godz. 7.30-18.00

  • W ramach struktury Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych funkcjonuje poradnia pediatryczna obejmująca opieką dzieci chore i zdrowe oraz zapewniająca profesjonalną opiekę i szeroki wachlarz szczepień.
    Placówka mieści się przy ul. Boh. Warszawy 51.
Uwaga
Z dniem 15 stycznia 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych zaprzestaje wykonywania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki z zakresu medycyny pracy – w placówce Uniwersytetu Szczecińskiego - zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 75.

Studenci i doktoranci zadeklarowani w Przychodni Uniwersytetu Szczecińskiego objęci są opieką w innych (do bieżącego wyboru przez studenta lub doktoranta) lokalizacjach SP ZOZ Szkół Wyższych, między innymi w:
  1. Ul. Bohaterów Warszawy 51 (przychodnia ZUT)

  2. Al. Wojska Polskiego 97 (przychodnia specjalistyczna)
    Więcej informacji: sekretariat SPZOZSW tel. 91 422 12 45.

Jak do nas trafić


mapa wneiz