Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Artykuły w czasopismach
 • Sołdek J.: System innowacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – potrzeby i formy realizacji. Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2007 (Tom11), Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku. 2007, s. 5-22. 
 • Sołdek J., Pechmann P.: Wiedza – istota, pozyskiwanie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2007, s. 23-38.
 • Sołdek J., Kozubek R.:Forum Technologii Informatycznych - cele i dotychczasowe doświadczenia.Metody Informatyki Stosowanej, nr 1/2007, s. 39-44.
 • Pilipczuk O., Shamroni D.: Podstawowe aspekty tworzenia systemów grafiki kognitywnej, Problemy zarządzania, 10 (3), Warszawa 2012, s. 248-261.
 • Budziński R., Ziemba P.: Budowa i ocena ontologii metody oceny jakości serwisów internetowych EQUAL.SGGW Warszawa 2013.
 • Pilipczuk O., Eidenzon D.: The application of cognitive computer graphics to economic data exploration, Journal of Automation, Mobile Robotics & Inteligent Systems, 7 (3), 2013, s. 3-9.
 • Becker J., Budziński R.,\? Transformations of Linguistic and Numercial data in the Computerised Decision Support System, Quantitative methods in economics, Volume XV, No. 2, Warszawa 2014.
 • Becker J., Budziński R.: Optimization Procedure of the Multi-parameter Assessment and Bidding of Decision-Making Variants in the Computerized Decision Support System. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer International Publishing, 2015.
 • Budziński R., Becker J.: Transformations of Knowledge Sources in Decision Support System. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 2015, vol 9 no 2, s. s. 28-36.
 • Budziński R., Becker J.: Integracja źródeł wiedzy w analizie decyzyjnej (Synteza autorskiego systemu informatycznego DSS), Handel Wewnętrzny 2015.
 • Pilipczuk O, Cariowa G.: The new module for rules discovering and visualization for NovoSpark® Visualizer software, Przegląd elektrotechniczny, N 11, 2015, s. 197-200.
 • Ziemba P., Budziński R.: Budowa ontologii na potrzeby oceny jakości serwisów internetowych. Problemy Zarządzania, 2015, vol 13 nr 2 t. 1, s. 66-77. 
 • Zdziebko T., Sulikowski P.: Monitoring human website interactions for online stores, in New Contributions in Information Systems and Technologies, Springer 2015, s. 375-384.
 • Pilipczuk O, Cariowa G.: Opinion acquisition: an experiment on …., [in:] Hard and Soft Computing for Artificial Intelligence, Multimedia and Security, edited by Shin-ya Kobayashi, A. Piegat, J. Pejaś, I. El Fray, J. Kacprzyk, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Berlin 2016, s. 27-36.
 • Pilipczuk O.: Geopolityczne logotypy kognitywne jako narzędzie zarządzania wizerunkiem miasta - studium przypadku miasta Szczecin, N.12, 2016.
 • Sołdek J.: Rozwój projektowania usług i zarządzanie projektami usług. W:Informatyka w Zarządzaniu. Zeszyty Rady Naukowej PTI. 2016.

Jak do nas trafić


mapa wneiz