Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Monografie i rozdziały w monografiach
  •  Dolgui A., Soldek J., Zaikin O. (Eds): Supply Chain Optimisation – Product/Process Design, Facility Location and Flow Control. Springer Science Business Media, Inc. 2005
  • Sołdek J.: System wspierania innowacji realizowany przez SPNT. W książce: Badania Operacyjne i Systemowe 2006. Analiza Systemowa w Globalnej Gospodarce Opartej na Wiedzy: e-Wyzwania. Wydawnictwo EXIT, Warszawa 2006.
  • Sołdek J.: Wspomaganie tworzenia firm spin off (metodyka, podsumowanie wyników).Wydawnictwo NaukoweZachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.Szczecin 2010 .
  • Eidenzon D., Pilipczuk O.: Multidimensional data visualization, Encyclopedia of Business Analytics and Optimization, Hershey, USA 2013, s. 1600-1610.
  • Pilipczuk O.: Grafika kognitywna w podejmowaniu decyzji, Szczecin 2013.
  • Pilipczuk O.: Rational and intuitive decision making style, Encyclopedia of Business Analytics and Optimization, Hershey, USA 2014, s.1986-1997.

Jak do nas trafić


mapa wneiz