Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925


prof. zw. dr hab. Zdzisław SzyjewskiDyrektor Instytutu
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.6
Telefon(91) 444-1915
E-mailzszyjew(at)wneiz.pl
WWWiiwz.univ.szczecin.pl/zszyjewski
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Autor ponad 150 publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki; kierownik zespołów tworzących duże systemy informatyczne realizowane na potrzeby centralnych jednostek administracji państwowej i w ramach współpracy międzynarodowej. Wykonał liczne recenzje i opinie dotyczące projektów i koncepcji dużych systemów informatycznych. Obecne zainteresowania to zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, workflow, standaryzacja w informatyce.
dr hab. prof. US Jakub SwachaZ-ca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju Naukowego i Badań
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.323
Telefon(91) 444-1996
E-mailjakubs(at)wneiz.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~jakubs
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12:00 – 13:30
tymczasowo w pok. 323 (na czas remontu)
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie mechanizmów zaczerpniętych z gier w zarządzaniu (gamifikacja/grywalizacja), Zarządzanie informacją w organizacji (zarządzanie przechowywaniem danych, analiza sieci społecznościowych i obiegu informacji w organizacji), Wykorzystanie oprogramowania open-source w organizacji, Efektywność ekonomiczna technologii informatycznych.
dr Tomasz KomorowskiZ-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-1912
E-mailtomasz.komorowski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek godz. 16:00-17:30
foto
Zainteresowania naukowe:
E-learning, procesy, metody i zastosowania nowoczesnych technologii internetowych w nauczaniu zdalnym i wspieraniu nauczania tradycyjnego, analiza i projektowanie serwisów internetowych, technologie komunikacyjne, praca grupowa i workflow, bazy danych i znacznikowe języki programowania.

Sekretariat
mgr Wiesława Czarneckaspecjalista, kierownik Sekretariatu
Stanowiskospecjalista, kierownik Sekretariatu
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.7
Telefon(91) 444-1915
E-mailiiwz(at)wneiz.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Zarządzania i Inżynierii Wiedzy
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard BudzińskiKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.229
Telefon(91) 444-1942
E-mailryszard.budzinski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop
foto
Zainteresowania naukowe:
Rozwiązania internetowe w organizacji życia gospodarczego, tak zwany e-biznes i szeroko rozumiane technologie informacyjne w zarządzaniu, zastosowanie teorii zdarzeń do modelowania informatycznych systemów czasu rzeczywistego w ewidencji gospodarczej (rachunkowości finansowej), formułowanie algorytmów, wyznaczanie prawidłowości (reguł decyzyjnych) w systemach ekspertowych z udziałem teorii zbiorów przybliżonych oraz modelowanie aukcji internetowych i optymalizacja emisji reklam w Internecie.
dr Olga Pilipczukadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.230
Telefon(91) 444-1943
E-mailolga.pilipczuk(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 16:00 – 17:30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Wizualizacje kognitywne, analityka wizualna, podejmowanie decyzji, informatyczne wsparcie innowacji i kreatywności, systemy inteligentne, zarządzanie procesami biznesowymi oraz zarządzanie strategiczne.
dr Tomasz Zdziebkoadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.230
Telefon(91) 444-1943
E-mailtomasz.zdziebko(at)usz.edu.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~tomekz
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.30-10.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy automatycznej personalizacji serwisów WWW, metody odkrywania wiedzy z baz danych, e-marketing, copywriting, programowanie serwisów WWW, handel elektroniczny.

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
prof. zw. dr hab. Zdzisław SzyjewskiKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.6
Telefon(91) 444-1915
E-mailzszyjew(at)wneiz.pl
WWWiiwz.univ.szczecin.pl/zszyjewski
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Autor ponad 150 publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki; kierownik zespołów tworzących duże systemy informatyczne realizowane na potrzeby centralnych jednostek administracji państwowej i w ramach współpracy międzynarodowej. Wykonał liczne recenzje i opinie dotyczące projektów i koncepcji dużych systemów informatycznych. Obecne zainteresowania to zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, workflow, standaryzacja w informatyce.

Zakład Inżynierii Oprogramowania
prof. zw. dr hab. Zdzisław SzyjewskiKierownik Zakładu
Kierownik Zakładu 
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.6
Telefon(91) 444-1915
E-mailzszyjew(at)wneiz.pl
WWWiiwz.univ.szczecin.pl/zszyjewski
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Autor ponad 150 publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki; kierownik zespołów tworzących duże systemy informatyczne realizowane na potrzeby centralnych jednostek administracji państwowej i w ramach współpracy międzynarodowej. Wykonał liczne recenzje i opinie dotyczące projektów i koncepcji dużych systemów informatycznych. Obecne zainteresowania to zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, workflow, standaryzacja w informatyce.
dr Karolina Muszyńskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-1912
E-mailkarolina.muszynska(at)wneiz.pl
WWWiiwz.wneiz.pl/karolina/
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10:30-12:00
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Tomasz Łukaszewskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-1911
E-maillux76(at)wneiz.pl
WWWwww.tomaszlukaszewski.pl
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10:00–11:30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie projektami, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji informatycznych oraz problematyka budowy strategii informatyzacji przedsiębiorstw.
dr Jerzy Marcinkiewiczst. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.19
Telefon(91) 444-1907
E-mailjmarcin(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12:00–13:30
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy informacyjne organizacji, inżynieria wymagań użytkowników, projektowanie systemów informatycznych, modelowanie i projektowanie baz danych.

Zakład Systemów Internetowych
dr hab. prof. US Jakub SwachaKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.323
Telefon(91) 444-1996
E-mailjakubs(at)wneiz.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~jakubs
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12:00 – 13:30
tymczasowo w pok. 323 (na czas remontu)
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie mechanizmów zaczerpniętych z gier w zarządzaniu (gamifikacja/grywalizacja), Zarządzanie informacją w organizacji (zarządzanie przechowywaniem danych, analiza sieci społecznościowych i obiegu informacji w organizacji), Wykorzystanie oprogramowania open-source w organizacji, Efektywność ekonomiczna technologii informatycznych.
dr inż. Jarosław Wątróbskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-1914
E-mailjaroslaw.watrobski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30
pok.10 tymczasowo (na czas remontu)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Michał Nowakowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.228
Telefon(91) 444-1941
E-mailmikenow(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/nowakowski
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10:30 – 12:00 (tydz.1)
wtorek 10.15-11.45 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
E-biznes, grafika i fotografia cyfrowa, narzędzia typu RAD, portale informacyjne i korporacyjne, programowanie stron WWW (Flash, Java, PHP), systemy agentów programowych.

Katedra Systemów Wspomagania Decyzji
prof. zw. dr hab. Zygmunt DrążekKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.412
Telefon(91) 444-2104
E-maildrazek(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.15-13.45
foto
Zainteresowania naukowe:
Zastosowania informatyki w gospodarce i podejmowaniu decyzji, zarządzanie strategiczne, multimedia i zdalne nauczanie.
dr inż. Marcin Mastalerzadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.324
Telefon(91) 444-1997
E-mailmwmastalerz(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 15:50 – 17:20
foto
Zainteresowania naukowe:
Jakościowe i ilościowe sposoby obliczania efektywności systemów informatycznych i rentowności inwestycji IT, zarządzanie informacją, a także metody i techniki zarządzania strategicznego przedsiębiorstw.
dr Tomasz Komorowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.13
Telefon(91) 444-1912
E-mailtomasz.komorowski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek godz. 16:00-17:30
foto
Zainteresowania naukowe:
E-learning, procesy, metody i zastosowania nowoczesnych technologii internetowych w nauczaniu zdalnym i wspieraniu nauczania tradycyjnego, analiza i projektowanie serwisów internetowych, technologie komunikacyjne, praca grupowa i workflow, bazy danych i znacznikowe języki programowania.
dr Magdalena Kotnisadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.324
Telefon(91) 444-1997
E-mailMagdalena.Kotnis(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop
foto
Zainteresowania naukowe:
Multimedia w procesie kształcenia, e-learning.

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
prof. zw. dr hab. Agnieszka SzewczykKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.20
Telefon(91) 444-1838
E-mailaszew(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/szewczyk
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 14:00 – 15:30
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy informacyjne w sferze gospodarowania, ich modelowanie, diagnostyka i odnowa; ekonomiczne ujęcia globalizacji informacji, przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki elektronicznej, rynek pracy w społeczeństwie informacyjnym, ubóstwo w społeczeństwie informacyjnym.
dr hab. Ewa Krokadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.240
Telefon(91) 444-1950
E-mailewakrok(at)wp.pl
WWWpracownik.usz.edu.pl/ewakrok/
Konsultacje sem. zimowy: środa 11:45–13:15
foto
Zainteresowania naukowe:
Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie personelem, koncepcje zarządzania wiedzą w organizacjach, badanie i analiza potrzeb informacyjnych różnych grup społecznych oraz ich zaspokajanie, współpraca człowieka z komputerem, telepraca i e-learning.
dr Zbigniew Stempnakowskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.322
Telefon(91) 444-1995
E-mailkazio(at)data.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12:00-13:30
foto
Zainteresowania naukowe:
Idea społeczeństwa informacyjnego i jej zastosowania w administracji, obieg dokumentów elektronicznych, aspekty jakości (spełnianie norm serii ISO), nowoczesne formy komunikacji (email, sms, komunikator itp.).
dr Barbara Wąsikowskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.227
Telefon(91) 444-1940
E-mailbarbara.wasikowska(at)usz.edu.pl
WWWwww.wasikowska.edu.pl
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30 (tydz.1)
poniedziałek 10.00-11.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Ogólny obszar naukowy: ekonomia behawioralna. Szczegółowy obszar naukowy: prowadzenie badań i eksperymentów naukowych dotyczących analizy zachowania konsumentów przy użyciu metod neuronauki poznawczej oraz metod sztucznej inteligencji.
dr Agata Wawrzyniakadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.227
Telefon(91) 444-1940
E-mailagataw(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30 (tydz.1)
poniedziałek 10.00-11.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr Grzegorz Wojarnikadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.19
Telefon(91) 444-1907
E-mailgrzegorz.wojarnik(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8:45 – 10:15
foto
Zainteresowania naukowe:
Hurtownie danych i techniki OLAP, programowanie obiektowe, narzędzia programistyczne typu RAD, projektowanie baz danych, zarządzanie dokumentami.
dr Marek Mazurst. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.228
Telefon(91) 444-1941
E-mailmarek.mazur(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 14:00-15:30
foto
Zainteresowania naukowe:
Informatyka stosowana, metodologiczne podstawy badania oddziaływania informacji i informatyki na gospodarkę, ekonomika informacji, prawne uregulowania w sferze informacyjnej i informatyki, społeczno-gospodarcze skutki rozwoju informatyki.

Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej
dr hab. inż. prof. US Kesra NermendKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-1914
E-mailkesra(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.45-10.15
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.

Zakład Metod Badania Preferencji Społecznych
dr hab. prof. US Jacek CypryjańskiKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.18
Telefon(91) 444-1910
E-mailcypra(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: piątek 8:30–10:00
foto
Zainteresowania naukowe:
Systemy informacyjne zarządzania, informatyzacja przedsiębiorstw (strategia, planowanie, aspekty ekonomiczne), teorie informacji.
dr hab. inż. prof. US Kesra Nermendprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-1914
E-mailkesra(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.45-10.15
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr inż. Anna Borawskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.17
Telefon(91) 444-1909
E-mailanborawska(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 10:15–11:45 (tydz.1) środa 12:00–13:30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr Mateusz Grzesiakadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.12
Telefon(91) 444-1911
E-mailmg.wneiz(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop bezpłatny
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.

Zakład Metod Modelowania i Symulacji Procesów Gospodarczych
dr hab. prof. US Małgorzata ŁatuszyńskaKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.11
Telefon(91) 444-1916
E-mailmlat(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10:30-12:00 (tydz.1) wtorek 13:45-15:15 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr inż. Mateusz Piwowarskiadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.10
Telefon(91) 444-1914
E-mailmateusz.piwowarski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.00-13.30 (tydz.1) czwartek 8.30-10.00 (tydz.2)
pok. 10 tymczasowo (na czas remontu)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.
dr Barbara Królikowskast. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.17
Telefon(91) 444-1909
E-mailbkrol(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12:30–14:00 (tydz.1) środa 15:30–17:00 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Prowadzenie eksperymentów naukowych w badaniu procesów gospodarczych oraz preferencji społecznych z zastosowaniem metod mikrosymulacji, makrosymulacji, sztucznej inteligencji, wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod neuronauki poznawczej.

Doktoranci
mgr Shivan Fatedoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Tomasz Naprawski doktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Anna Pilarczyk doktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr inż. Tomasz Rzeźnikdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Informatyki w Zarządzaniu
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz