Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Przedmioty wykładane
  • finanse, bankowość
  • finanse samorządowe
  • systemy podatkowe
  • rynek finansowy
  • rynek kapitałowy
  • ubezpieczenia
  • finanse publiczne, systemy bankowe
  • gospodarka instytucji budżetowych
  • instrumenty pochodne
  • finanse przedsiębiorstw
  • zarządzanie finansami

Jak do nas trafić


mapa wneiz