Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

facebook logo 20 Katedra Mikroekonomii

dr hab. prof. US Barbara KrykDyrektor Instytutu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.331
Telefon(91) 444-1982
E-mailkrykb(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomia, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika ochrony środowiska, ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza, społeczna odpowiedzialność podmiotów.

Sekretariat
mgr Gabriela Suchtaspecjalista, kierownik Sekretariatu
Stanowiskospecjalista, kierownik Sekretariatu
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.432
Telefon(91) 444-2091
E-mailinstek(at)wneiz.pl
 
Brak zdjęcia

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-KisielKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.434
Telefon(91) 444-2089
E-mail
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, międzynarodowe stosunki finansowe, handel zagraniczny.

Zakład Handlu Zagranicznego
dr hab. prof. US Renata KnapKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.424
Telefon(91) 444-2079
E-mailrenataknap(at)onet.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i handel zagraniczny, zwłaszcza technika i organizacja handlu zagranicznego, rozliczenia międzynarodowe, światowy rynek ryb i produktów rybnych.
prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński(współpracujący z Katedrą)
Stanowisko(współpracujący z Katedrą)
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.435
Telefon(91) 444-2076
E-mail
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 16.00-17.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i handel zagraniczny.
dr Marcin Gryczkaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.406
Telefon(91) 444-2088
E-mailgryczka(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Przepływy wiedzy naukowo-technicznej na skalę globalną, rozwój rynków elektronicznych, wpływ transferu zaawansowanej technologii na konkurencyjność gospodarki, przekształcenia w handlu międzynarodowym w związku z rozwojem e-commerce, przyczyny i skutki występowania zjawiska digital divide.
dr Joanna Staśkiewiczasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.308
Telefon(91) 444-1977
E-mailjoanna.staskiewicz(at)wneiz.pl
WWWjoanna.szc.pl
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 12.00-13.30 (tydz.1) czwartek 10.00-11.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
międzynarodowe stosunki gospodarcze, innowacyjność gospodarki, integracja europejska.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-KisielKierownik Zakładu
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.434
Telefon(91) 444-2089
E-mail
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, międzynarodowe stosunki finansowe, handel zagraniczny.
dr Ewa Bilewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.309
Telefon(91) 444-1967
E-mailbilewicz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00 (tydz1)
poniedziałek 13.45-15.15 (tydz2)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
międzynarodowe stosunki ekonomiczne, zadłużenie międzynarodowe, kryzysy finansowe, międzynarodowe przepływy kapitałowe, integracja europejska.
dr Katarzyna Nowacka - Bandoszadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.309
Telefon(91) 444-1967
E-mailknowacka(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: urlop
foto
Zainteresowania naukowe:
Zależności i mechanizmy współczesnej gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego handlu usługami czynnikowymi i nieczynnikowymi.
dr Jarosław Narękiewicz(współpracujący z Katedrą)
Stanowisko(współpracujący z Katedrą)
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.406
Telefon(91) 444-2088
E-mailjoten(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Problematyka handlu zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu systemu funkcjonowania handlu zagranicznego, regulacji obrotów towarowych z zagranicą, polityki celnej oraz roli handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym.

Katedra Makroekonomii
dr hab. prof. US Danuta MiłaszewiczKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.407
Telefon(91) 444-2087
E-maildmilasz(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Makro- i mikroekonomia, decyzje inwestycyjne i ich makroekonomiczne uwarunkowania.
dr hab. Rafał Nagajadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.425
Telefon(91) 444-2078
E-mailwasik(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 12.30-14.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Makroekonomia, regulacja procesów gospodarczych, bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii elektrycznej, problem bezrobocia, rynek finansowy.
dr Piotr Szkudlarekadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.428
Telefon(91) 444-2094
E-mailtatus(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: piątek 11.45-13.15
foto
Zainteresowania naukowe:
Aspekty regulacyjne w gospodarce, rynek usług telekomunikacyjnych, polityka pieniężna, międzynarodowa wymian handlowa, rynki kapitałowe.
dr Wiesława Kostanciakst. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.334
Telefon(91) 444-2042
E-mailwieslawa.kostanciak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 12.15-13.45
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Makroekonomia, polioptymalizacja, bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, deficyt
mgr Małgorzata Zakrzewskaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.428
Telefon(91) 444-2094
E-mailmalgorzata.zakrzewska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 16.00-17.30
foto
Zainteresowania naukowe:

Katedra Mikroekonomii
dr hab. prof. US Tomasz BernatKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.430
Telefon(91) 444-2093
E-mailtomasz.bernat(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 8.30-10.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Mikroekonomia, ze szczególnym nastawieniem na problematykę konkurencji i koncentracji rynkowej podmiotów gospodarczych, ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia społeczne i funkcjonowanie rynku pracy.
dr hab. prof. US Jarosław Korpysaprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.410
Telefon(91) 444-2092
E-mailJaroslaw.Korpysa(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10.15-11.45
foto
Zainteresowania naukowe:
Przedsiębiorczość i konkurencyjność kapitału ludzkiego, zarządzanie zasobami ludzkimi, rynek pracy, rynek kapitałowy.
dr Aleksandra Gąsioradiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.429
Telefon(91) 444-2086
E-mailaleksandra.gasior(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje semestr zimowy: czwartek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza finansowa, sprawozdania skonsolidowane, fuzje, przejęcia, wycena, konsolidacja, prywatyzacja, kapitał intelektualny.
mgr Marta Łakomy-Zinowikasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.404
Telefon(91) 444-2106
E-mailmarta.lakomy(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop
foto
Zainteresowania naukowe:
mgr Agnieszka Łopatkaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.404
Telefon(91) 444-2106
E-mailagnieszka.lopatka(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30 (od 5.12)
foto
Zainteresowania naukowe:

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
prof. zw. dr hab. Iga RudawskaKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.422
Telefon(91) 444-2081
E-mailigita(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/rudawska
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.45-10.15 (tydz.1)
poniedziałek 10.30-12.00 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika zdrowia, marketing usług, marketing w ochronie zdrowia, reklama

Zakład Analizy Ekonomiczno-Finansowej
prof. zw. dr hab. Edward UrbańczykKierownik Zakładu
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.418
Telefon(91) 444-1811
E-mailedwardu(at)o2.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: wtorek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika przemysłu, analiza efektywności inwestycji, metody wyceny przedsiębiorstw, ocena płynności finansowej.
dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.411
Telefon(91) 444-2024
E-mailedyta.mioduchowska-jaroszewicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń, analiza rachunku przepływów pieniężnych, ocena płynności finansowej.
dr Mirela Romanowskast. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.414
Telefon(91) 444-2102
E-mailmirelaj(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna i finansowa podmiotów gospodarczych, metody oceny funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia
prof. zw. dr hab. Iga RudawskaKierownik Zakładu
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.422
Telefon(91) 444-2081
E-mailigita(at)wneiz.pl
WWWwww.us.szc.pl/main.php/rudawska
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.45-10.15 (tydz.1)
poniedziałek 10.30-12.00 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika zdrowia, marketing usług, marketing w ochronie zdrowia, reklama
dr Magdalena Sobońadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.414
Telefon(91) 444-2102
E-mailmagdalena.sobon(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zagadnienia marketingu w powiązaniu z efektywnością, działalność marketingowa przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, e-commerce, e-usługi, marketing on-line, zachowania konsumentów.
mgr Joanna Kowalikasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.405
Telefon91 444-2057
E-mailkowalik.joanna(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.00-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomika zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, analiza ekonomiczna, zarządzanie projektami

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
dr hab. prof. US Barbara KrykKierownik Katedry
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.331
Telefon(91) 444-1982
E-mailkrykb(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Ekonomia, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika ochrony środowiska, ekonomia społeczna, polityka społeczno-gospodarcza, społeczna odpowiedzialność podmiotów.
dr Lidia Kłosadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.307
Telefon(91) 444-1974
E-mailLidia.Klos(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10.30-12.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Problematyka ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych zarządzania i gospodarowania zasobami wodnymi, polityka gospodarcza oraz proces przekształceń systemowych w Polsce.
dr Grażyna Leśniewskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.334
Telefon(91) 444-2042
E-mailpower2007(at)o2.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 11.30-13.00 (tydz.1) wtorek 10.00-11.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Psychospołeczne aspekty organizacji i zarządzania, socjologia pracy, komunikacja społeczna, etykieta w biznesie, manipulacja i perswazja, patologie społeczne.
dr Beata Skubiakadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.307
Telefon(91) 444-1974
E-mailbskubiak(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 12.00-13.30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Polityka gospodarcza, gospodarka lokalna i regionalna, zagadnienia gospodarki komunalnej.
dr Izabela Szamrej-Baranasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.333
Telefon(91) 444-1984
E-mailizabela.szamrej(at)gmail.com
WWWwww.us.szc.pl/szamrej-baran/
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystanie metod analizy taksonomicznej, zastosowanie metod matematycznych w ekonomii, analiza rozwoju demograficznego.

Doktoranci
mgr Piotr Derkowskidoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailpiotrderkowski(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Krystian Duczekdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailk.duczek(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Hubert Dybadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailhubert.dyba(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Katarzyna Hawrandoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailkasiahawran(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Ewelina Konarska-Michalczykdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Joanna Kowalikdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.405
Telefon91 444-2057
E-mailjoannakowalik02(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Michał Mrozekdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mail
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Gabriela Poteralskadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailgabrielapoteralska(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Michał Scheibedoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailmichal753(at)op.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Tomasz Szatkowskidoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailtslcapo(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Jakub Warzechadoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailjakub_warzecha(at)o2.pl
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Monika Znojekdoktorant
Stanowiskodoktorant
JednostkaInstytut Ekonomii
Pokój nr / Room No.
Telefon
E-mailmonika.znojek(at)gmail.com
WWW
Konsultacje
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz