Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
logo us Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Stow. Ekonomistów Środowiska

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
oraz
Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową z cyklu

tytul rozwoj trwaly zrownowazony17
połączoną z Walnym Zgromadzeniem PSEŚiZN
 
Szczecin, 24-26.05.2017 r.


PATRONAT HONOROWY

logo nowe wneiz
Dziekan WNEiZ US, prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński  Tematyka konferencji
  1. Realizacja wyzwań Unii Europejskiej w kontekście rozwoju trwa¬łego i zrównoważonego.
  2. Ocena doświadczeń wdrażania rozwoju trwałego i zrównowa-żonego w wymiarze: ekonomicznym, ekologicznym, społecznym i in¬stytucjonalnym.
  3. Rozwój zrównoważony i trwały obszarów wiejskich i miejskich.
  4. „Zielona” gospodarka w kontekście rozwoju zrównoważonego i „Gre¬en New Deal”.
  5. Rozwój zrównoważony i trwały w kontekście zmian cywilizacyjnych.
  6. Polityka środowiskowa i przestrzenna w kontekście rozwoju zrównoważonego i trwałego.

Rada Programowa
Prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak,
prof. zw. dr hab. Grażyna Borys,
prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys,
dr inż. Elżbieta Broniewicz,
prof. dr hab. Adam Budnikowski,
prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska,
prof. dr hab. Stanisław Czaja,
prof. zw. dr hab. Józefa Famielec,
prof. dr hab. Bogusław Fiedor,
prof. dr hab. Kazimierz Górka,
prof. UE dr hab. inż. Andrzej Graczyk,
prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski,
prof. SGH dr hab. Piotr Jeżowski,
prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski,
prof. UE dr hab. Karol Kociszewski,
prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Kośmicki,
prof. US dr hab. Barbara Kryk,
prof. dr hab. Elżbieta Lorek,
prof. PWSZ dr hab. inż. Marian Malicki,
prof. dr hab. Krzysztof Malik,
dr hab. Piotr Małecki,
prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski,
dr hab. inż. Tadeusz Pindór,
prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek,
prof. UEK dr hab. Łukasz Popławski,
prof. dr hab. Bazyli Poskrobko,
prof. AGH dr hab. Leszek Preisner,
prof. UW dr hab. Jerzy Śleszyński,
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński,
prof. WSB dr hab. Urszula Wąsikiewicz,
dr hab. Anetta Zielińska

Miejsce konferencji
Uniwersytet Szczeciński ul. Mickiewicza 64 Sala 126

Informacje dla autorów
Wszystkie zgłoszone w terminie artykuły zostaną po pozytywnej opinii recenzenta – opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. „Studia i Prace” WNEiZ (9 pkt wg MNiSW).

Warunkiem publikacji artykułu jest udział w konferencji.

Wymogi redakcyjne
WAŻNE: artykuł nie może przekroczyć 20 tysięcy znaków.

Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami, łącznie ze streszczeniami (w języku polskim i angielskim), spisem literatury oraz przypisami. Artykuł musi spełniać wszystkie wymogi redakcyjne zgodnie z informacjami dostępnymi pod adresem: wnus.edu.pl/sip

Artykuły nie spełniające powyższych wymogów nie zostaną przekazane do recenzji!

Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Po sprawdzeniu wymogów formalnych przez dr Lidię Kłos będzie skierowany do recenzji.

Przyjmowanie zgłoszeń w wersji elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub papierowej pod adresem:
dr GRAŻYNA LEŚNIEWSKA
Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
ul. Mickiewicza 64,
71-101 Szczecin


Opłaty
1) 860 zł obejmuje publikację artykułu wraz z wyżywieniem i materiałami konferencyjnymi.  Opłata za artykuł na konto:
Bank ING 0/Szczecin
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 subkonto 0074
Z dopiskiem: ZR, imię i nazwisko uczestnika

2)  Noclegi w Hotelu IBIS BUDGET, ul. Prof. L. Janiszewskiego 2 (wczesniej Cukrowa 2), 71-004 Szczecin, tel. kont. (+48)91 482 24 66. Możliwość rezerwacji tańszych noclegów do 24.04.2017 r. na hasło: „Uniwersytet Szczeciński”. Pokój 1-os. ze śniadaniem 124 zł brutto, pokój 2-os. ze śniadaniem 139 zł brutto. Dogodne skomunikowanie z miejscem obrad i miejscem uroczystej kolacji. NOCLEGI NALEŻY REZERWOWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca: Prof. US dr hab. Barbara KRYK

Sekretarz konferencji i przyjmowanie zgłoszeń:
dr Grażyna LEŚNIEWSKA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-2042

Skarbnik konferencji:
dr Beata SKUBIAK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-1974

Przyjmowanie artykułów:
dr Lidia KŁOS
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-1974

Sprawy organizacyjne:
dr Izabela Szamrej-Baran
dr Wojciech Zbaraszewski

Jak do nas trafić


mapa wneiz