Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs prac magisterskich 27.03.2018 r. o godz. 10.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Akeela Abdulkareema Farhana Alsakaa
nt. Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej
(Decision Support with the Use of Cognitive Neuroscience Techniques)

Promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, promotor pomocniczy: dr inż. Anna Borawska

Recenzenci:
dr hab. Arkadiusz Januszewski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. Joanna Paliszkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - dr hab. A. Januszewski
pdf Recenzja - dr hab. J. Paliszkiewicz

Jak do nas trafić


mapa wneiz