Technikum Kreatywne w Szczecinie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
zachodn szkoly kreatywne Technikum Kreatywne w Szczecinie przygotowujące do pracy w zawodzie technik informatyk o specjalizacji: Tworzenie gier komputerowych oraz Grafika komputerowa i komunikacja wizualna poszukuje osób zainteresowanych pracą w charakterze nauczyciela zawodowego.


Technikum Kreatywne w Szczecinie rozpoczęło działalność w 2016 roku. Organem założycielskim i prowadzącym jest Fundacja Edukacyjna – Równe Szanse.

Cechą charakterystyczną Technikum Kreatywnego jest budowanie nowego standardu kształcenia opartego na efektywnym łączeniu m.in. następujących elementów:
  • autorskie programy nauczania,
  • współpraca z praktykami z wiodących firm z branży informatycznej i technologicznej,
  • dedykowane uczniom projekty i dodatkowe kursy specjalizacyjne,
  • spotkania z ciekawymi przedstawicielami branży przemysłów kreatywnych, którzy odnieśli sukces zawodowy,
  • ciekawe praktyki zawodowe,
  • udział w pracach prawdziwych zespołów projektowych z branży IT,
  • nauka również w formie e-learningowej,
  • nowocześnie wyposażone laboratoria i specjalistyczne oprogramowanie tworzące warunki zbliżone do rzeczywistych miejsc pracy w branży IT,
  • jednoczesna nauka angielskiego i niemieckiego ukierunkowana zawodowo, z naciskiem na język informatyczny i biznesowy.
Realizacja ww elementów nie jest możliwa bez posiadania odpowiedniej kadry pedagogicznej. Poszukuje się kreatywnych, twórczych, dynamicznych i odpowiedzialnych nauczycieli, którzy będą inspirować uczniów, pomagać im w odkrywaniu ich mocnych stron, a następnie ich rozwijaniu.

Kontakt
Mirosław Małecki
Prezes Fundacji Edukacyjnej – Równe Szanse
Tel. 513 700 673

Jak do nas trafić


mapa wneiz